Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2023 i Nordiska förbindelser och infrastruktur i Vilket alternativ är bäst?
Vilket alternativ är bäst?
tema

Vilket alternativ är bäst?

| Text: Fayme Alm

Arbeidsliv i Norden har ställt samma frågor till projektledarna för de tre förslagen om en ny förbindelse mellan Sverige och Danmark. Så här argumenterar de för sina alternativ.

Vilka är fördelarna med ert förslag?


Leif Gjesing för Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn:

 • Öresundsmetron tar hand om lokaltrafiken och frigör utrymme för gods- och fjärrtåg på Öresundsbron.
 • Om nya metrolinjen kopplas ihop med Öresundsmetron dockar den in i befintlig infrastruktur på den danska sidan och delvis på den svenska sidan. Två nya metrostationer i Västra hamnen i Malmö behöver byggas.
 • Resan mellan Köpenhamns Hovedbanegård och Malmö C med Öresundsmetron kommer ta 23 minuter.

Hanne Skak Jensen för Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn:

 • Europaspåret enda förslaget som kan hantera både gods- och fjärrtåg och därmed enda förslaget som kan lösa problemet med kapacitet och redundans.
 • En tunnel från Landskrona kan kopplas till befintliga järnvägsnätet både i Danmark och i Sverige.
 • Öresund är mycket grunt just mellan Köpenhamn och Landskrona. Här kan en tunnel få relativt jämna lutningar. Långa och tunga tåg med gods klarar inte kraftiga lutningar.
 • Med Europaspåret finns möjlighet för regionaltåg att gå både via Öresundsbron och via Landskrona och kan då köra i en ring. Om du står i Lund kan du åka till Köpenhamn via Landskrona och vara säker på att du kommer fram även om det skulle vara tågstopp på Öresundsbron.

Sten Hansen för Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør:

 • Här finns den kortaste distansen över Öresund, endast 4 km, och därmed har vi de bästa förutsättningar. Finns sedan länge pendling med färja här.
 • Fast HH-förbindelse är enda förbindelsen som blivit utredd av båda länderna som ett användaravgiftsfinansierat alternativ. 
 • En fast H-H-förbindelse blir vårt lilla bidrag till att integrera Norden. I Helsingborg korsar E4 och E6 varandra. Härifrån kan du resa till Norge eller vidare norrut till övriga Sverige och Finland. Skåne en port till övriga Norden.
 • Med en tunnel skulle resan ta 5 minuter istället för 25 som idag med färja.

 

Hur ska förbindelsen finansieras?

Leif Gjesing för Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn:

 • I huvudsak av biljettintäkter från Öresundsmetron, möjligt EU-stöd samt statlig dansk och svensk finansiering genom möjligt överskott från Öresundsbron och dess landanläggningar när de är återbetalda.

 Hanne Skak Jensen för Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn:

 • Med EU-bidrag och med statliga lån, som betala tillbaka med trafikavgifter. Återbetalning kan ske på mindre än 40 år enligt våra beräkningar.

 Sten Hansen för Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør:

 • På samma sätt som Öresundsbron. Det vill säga med användaravgifter. Därför kommer denna nya förbindelse inte belasta svenska och danska statsbudgeten.

En majoritet av köpenhamnspolitikerna har beslutat sig för att stödja en utredning av hur en Öresundsmetro från Malmö skulle kunna anslutas direkt till Köpenhamns tunnelbanesystem. Hur förhåller ni er till det?


Leif Gjesing för Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn:

 • Välkomnar det och ser två möjliga utfall. Det positiva: Man beslutar att skapa en förgrening på den nya metrolinje M5 i Köpenhamn som gör det möjligt att senare politiskt besluta att bygga en Öresundsmetro till Malmö. Det negativa: Man beslutar att inte skapa en förgrening på den nya metrolinje M5 i Köpenhamn. Det innebär inte att arbetet med att etablera en Öresundsmetro upphör, men det kommer ta längre tid att utreda hur man i så fall kan koppla en metro från Malmö till Köpenhamnsmetron. Ytterligare en möjlighet är att när nya linjen byggs lägga in växlar i tunnelrör som pekar mot Malmö.

 Hanne Skak Jensen för Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn:

 • Vi ser egentligen inte en metro som ett konkurrerande förslag, det blir något av att jämföra äpplen och päron. Vårt förslag löser kapacitet och redundans för fjärrtåg och regionaltåg med ytterligare en förbindelse, medan godståg inte kan åka tunnelbana, så metron konkurrerar inte med vårt förslag.
 • Det finns inget som säger att det på lång sikt inte kan bli både en metro och ett Europaspår mellan Landskrona och Köpenhamn.

Sten Hansen för Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør:

Vad är nästa steg?

 

Leif Gjesing för Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn:

 • Malmö stad är positiv till beslutet att utreda en anslutning och har erbjudit sig att medfinansiera miljökonsekvensutredningen om hur Öresundsmetron kan ansluta till M5. Det är en stor utredning som Köpenhamns kommun finansierar och organiserar tillsammans med danska staten, som äger Köpenhamnsmetron, kostnaden är 150 miljoner danska kronor 
 • Av dessa 150 är 3 miljoner avsatta till hur metron kan kopplas ihop med Malmö. Utredningen ska vara klar 2024.

 Hanne Skak Jensen för Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn:

 • Vi anser att man måste analysera problembilden – vad som ska lösas – och ta fram möjliga lösningar för att ha rätt beslutsunderlag. Vi fortsätter därför driva på projektet både på regional och på nationell nivå för att få upp det på agendan. Försöker hitta vägen fram, så att både Danmark och Sverige blir överens om vad som behövs. Det är en stor och komplex bild med många faktorer som spelar in och också med många aktörer.

Sten Hansen för Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør:

 • Att danska och svenska regeringen tillsätter en gemensam kommission som gör mer detaljerade utredningar med exakt linjedragning. Historien visar att det kanske behövs mer än en kommission. Och gemensamt samarbete.
 •  I Helsingborg har vi har haft det som på svenska heter marknadsdialog, Request for Information på engelska, där vi frågat konsultbolag, byggbolag, investeringsbolag, advokatbolag med flera vilka råd de vill ge oss. Alla sysslar med infrastruktur i en eller annan omfattning. Nu drar vi slutsatser utifrån vad dessa 16 bolag har gett oss synpunkter på. Det ska vi använda för att planera och bygga stora projekt som en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør.
 • Våra politiker i Helsingborg har ständig dialog med sina partikamrater, jobbar tillsammans med region Skånes politiker och Sydsvenska Handelskammaren.
Tre engagerade förespråkare för tätare Öresundsförbindelser

Från vänster: Leif Gjesing, för Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn, Hanne Skak Jensen för Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn och Sten Hansen för Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør. 

Varför ännu en ny förbindelse över Öresund?

Vi reder ut vad som talar för att utöka förbindelserna.

Läs mer:
h
This is themeComment