Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2023 i Nordiska förbindelser och infrastruktur i Metro från Malmö till Köpenhamn - ett av tre megaprojekt
Metro från Malmö till Köpenhamn - ett av tre megaprojekt
tema

Metro från Malmö till Köpenhamn - ett av tre megaprojekt

| Text: Fayme Alm

Majoriteten av Köpenhamns politiska partier sa nyligen ja till en utredning om hur en ny linje i stadens tunnelbana ska kunna anslutas till Malmö. Ännu har inget beslut fattats om ytterligare en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige - det finns fler alternativ.

Köpenhamn har haft sin förarlösa tunnelbana – kallad Metroen – sedan 2002. Den har i dagsläget fyra linjer. Nu har stadens politiker beslutat att en miljökonsekvensbeskrivning ska göras av ännu en metrolinje, kallad M5. Utredas ska även om denna nya linje i framtiden ska kunna ansluta till Malmö och då bli en Öresundsmetro. 

Nästa steg i denna process är en remissrunda och förhandlingar med staten. I slutet av denna vår fattar Köpenhamns Borgarrepresentation, motsvarande svenska kommunfullmäktige, det sista formella beslutet om att sätta i gång utredningen.

Fler förslag

Öresundsmetron är inte det enda förslaget till en ny fast förbindelse mellan Danmark och Sverige. Ytterligare två skånska städer har lagt fram förslag på hur en ny länk mellan Skåne och Själland kan byggas:

  • Landskrona med ett Europaspår till Köpenhamn
  • Helsingborg med en Fast förbindelse till Helsingør

Statlig utredning före beslut

Vilket förslag som danska och svenska staten kommer enas kring är ännu inte beslutat. Däremot är det klart att svenska Trafikverket ska utreda mer än ett förslag till ytterligare en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige utifrån det uppdrag de har fått i I svenska regeringens Nationell planering för transportinfrastrukturen 2022–2033.

Där står det att ”Kapacitet och redundans för transporter över Öresund, inklusive fortsatt fördjupning Helsingborg–Helsingör” är en prioriterad utredning.

- Vi kommer sannolikt att presentera utredningen sommaren eller hösten 2025 som en del i förslaget till ny nationell transportplan för den kommande planeringsperioden, säger Peter Bernström, enhetschef för samhällsplanering på Trafikverket till Arbeidsliv i Norden.

Han bekräftar att det är flera alternativ till ny fast förbindelse samt en fördjupning av en redan genomförd studie för Helsingborg-Helsingör mellan Danmark och Sverige som Trafikverket ska utreda.

Studien Bernström hänvisar till är en strategisk analys vars syfte var att ”ge en grund för fortsatt politisk dialog och eventuella beslut om fördjupade utredningar för att kunna möjliggöra en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg” 

Bakom analysen stod Danska Vejdirektoratet och Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen samt svenska Trafikverket. Den presenterades 2021.

Hur ser då de olika förslagen till en ny fast förbindelse ut?

 

Källa: Malmö stad/ÖresundsmetronNy karta över Öresund. Den streckade linjen markerar Öresundsmetron sträckning.

  • Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn – en tunnelbana för passagerartrafik i en 23,8 kilometer lång tunnel med två spår som går mellan Köpenhamn och Malmö. Beräknad kostnad cirka 40 miljarder svenska kronor. Källa: Öresundsmetron 
Källa Europaspåret
  • Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn – en 19 km lång tågtunnel, eventuellt även en vägtunnel. Beräknad kostnad cirka 52 miljarder svenska kronor för järnvägsdelen, 28 miljarder svenska kronor för vägdelen. Källa: Europaspåret 
Kalla H-H-forbindelsen
  • Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør – persontågstunnel på 10 km, varav tunnel cirka 7 km, och motorvägstunnel på cirka 16 kilometer, varav tunnel cirka 12 kilometer. Beräknad kostnad cirka 57 miljarder svenska kronor. Källa: HH-gruppen
Metron i Köpenhamn

kommer att förlängas med en femte linje. Då finns också möjligheten att koppla på en förbindelse till Malmö.

Varför ännu en ny förbindelse mellan Danmark och Sverige?

Vi reder ut vad som talar för att utöka förbindelserna.

Läs mer:
Vilket projekt är bäst?

Foto: Projektens hemsidor

Vi har ställt samma frågor till projektledarna för de tre förslagen om en ny förbindelse mellan Sverige och Danmark. Så här argumenterar de för sina alternativ.

Läs mer:
h
This is themeComment