Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2024 i Gemensamma nordiska arbetsmarknaden 70 år i Hyllie - stadsdelen som symboliserar den nordiska arbetsmarknaden
Hyllie - stadsdelen som symboliserar den nordiska arbetsmarknaden
tema

Hyllie - stadsdelen som symboliserar den nordiska arbetsmarknaden

| Text: Fayme Alm, foto: hyllie.com

Ett privat initiativ blev starten till en dynamisk stadsdel mitt emellan Malmö Central och Köpenhamns flygplats. Nyligen gick Eurovision Song Contest av stapeln här och det är hit konferensdeltagarna i juni hälsades välkomna för att fira 70 år av gemensam nordisk arbetsmarknad.

  • Ingen trodde när vi började att det skulle bli som det blev, säger entreprenören som var först på bollen och nekade att släppa den.
  • En fantastisk styrka att kunna attrahera huvudkontor till stadsdelen, säger Malmös näringslivsdirektör.
  • Något av New Yorks mångfald finns även i Malmö och i Hyllie, säger nationalekonomen specialiserad på entreprenörskap och ekonomisk tillväxt.
  • En ketchupeffekt, säger ordförande för Malmös kommunstyrelse, när framväxten av Hyllie diskuteras.

Läge för utveckling

Förutsättningarna var optimala för en ny stadsdel i denna södra del av Malmö, tyckte Percy Nilsson, först snickare, därefter byggmästare och sedan länge entreprenör.

 Foto: Fayme Alm

Percy Nilsson har utsikt till Öresundsbron från sitt kontor i Hyllie. Foto: Fayme Alm.

Han syftar på den fysiska närheten till brofästet, då med gott om ödelagd åkermark kring det som skulle bli Sveriges första respektive sista station för tågen som korsar Öresund. Det krävdes dock uthållighet från hans sida innan spaden kunde sättas i den leriga marken.

- Under en lång tid hände ingenting.

Arbeidsliv i Norden besöker Percy Nilsson på hans kontor i Hyllie. Från ett av fönstren syns Öresundsbron, den byggnation som varit avgörande för integrationen mellan Danmark och Sverige och för att Öresundsregionen nu är Nordens största arbetsmarknad.

Foto: Tomas Bertelsen

Malmö Arena var själva kärnan i den nya stadsdelen. Foto: Tomas Bertelsen.

Kontoret ligger på översta våningen i samma byggnad som Malmö Arena. I denna kontorsdel huserar flera andra verksamheter som försäkringsbolag, barnmorskemottagning och fastighetsbolag. Det är liv och rörelse i den gemensamma entrén. Flera människor är på väg till eller från något av företagen.

Tron på en självklar succé

Redan 1997 presenterade Percy Nilsson för första gången för Malmö kommun en generalplan för Hyllies utveckling med fysiska modeller av arena, köpcentrum, badhus, mässhall, bostäder, kontor med mera. Så här skulle en ny stadsdel nära brofästet kunna se ut.    

- Jag hade haft idén under några år och visste att beslutet var fattat att Öresundsbron skulle byggas och att finansieringen av Citytunneln var klar. Det fanns ingen tvekan om att det skulle bli en succé, säger entreprenören som aldrig slutade tro på sitt förslag.

Inspirationen hade han hämtat från USA. När nya stadsdelar skulle etableras byggde man där samtidigt arena och köpcentrum för att få igång infrastrukturen, berättar han.

- Bygger man en bro mellan två sidor växer områdena kring brofästena. Köpenhamn skulle få Ørestad så min tanke var att Malmö skulle få Hyllie och för att få hit folk behövdes något gigantiskt, säger Percy Nilsson.

Foto: Tomas Bertelsen

Först när Öresundsbron var byggd och möjligheterna att ta tåg från Köpenhamns flygplats till Hyllie på 14 minuter, nappade Malmö kommun på Percy Nilssons planer. Men efter det  har byggnaderna skjutit i höjden. Foto: Tomas Bertelsen.

Trots flera möten med presentationer och modeller mötte hans förslag, enligt honom själv, ingen entusiasm hos kommunrepresentanterna.

Först 2001 – året efter att Öresundsbron öppnat med både motorväg och järnväg – fattade Malmö kommun beslutet att Hyllie skulle bli dess mest prioriterade område. Fem år senare köpte Percy Nilsson mark i Hyllie av kommunen.

Foto: Tomas Bertelsen

"Något av New Yorks mångfald" säger nationalekonomen Pontus Braunerhjelm om Hyllie och Malmö. Köpcentret Emporia till höger. Foto: Tomas Bertelsen.

Från lerig åkermark till modern stadsdel

- Vi förhandlade i tre år innan det kunde bli en affär. Kommunen ville varken ha arenan eller köpcentret i den storleken som jag ansåg vara nödvändigt. Efter att ha slagit utredningar och ritningar i bordet många gånger lyckades projektet gå igenom, säger han och fortsätter:

- Från början trodde ingen på detta och jag var tvungen att underteckna ett avtal om flera miljoner i böter om jag inte fullföljde bygget av arenan.

Percy Nilsson styckade marken han köpt och sålde en del till en norsk detaljhandelsjätte som uppförde det populära, inte minst bland danskar, Emporia på 93 000 kvm med butiker på tre våningsplan, invigt 2012.

Foto: Björn Lindahl

Emporia köpcenter i Hyllie. Foto: BjörnLindahl.

- För att kunna bygga en stor arena krävde jag ett stort köpcentrum. Hela vinsten som jag gjorde på att sälja marken till Emporia investerade jag i arenan, säger Percy Nilsson.

Multiarenan invigdes 2008. Den används till en rad olika idrotts-, kultur- och nöjesevenemang som ishockeymatcher, konserter, hästhoppning – nationella och internationella.

- Taket kan hålla 260 ton teknik som kan hissas i olika riktningar och styra ljuseffekterna. Den vikten är mer än vad någon annan arena i Sverige klarar, säger Percy Nilsson.

Den tekniska finessen är förmodligen ett av skälen till att Eurovision Song Contest ännu en gång hölls just i Malmö Arena. Första gången var 2013. Andra gången nu i maj månad, då evenemanget nådde då 163 miljoner tittare enligt EBU.

- Hyllie betyder väldigt mycket för Malmö och Emporia tjänar pengar på danskarna liksom de tjänar pengar på vår svaga kronkurs.

Huvudkontorsetableringar ger ringar på vattnet

Emporia är långt ifrån ensam om att vara en magnet till Hyllie. Många företag väljer att etablera sig här. En anledning är att fastighetsbolagen byggt moderna och funktionella kontor, säger Micael Nord, Malmös näringslivschef, till Arbeidsliv i Norden.

Foto: Skanska

Ett av de moderna kontorsprojekten, Hyllie terrass, byggt av Skanska. Foto: Skanska.

 - Vi har också sett att företag i en ökande skala väljer att placera sitt huvudkontor i Hyllie vilket delvis beror på närheten till Köpenhamn som är Nordens och en av norra Europas största flygplats, säger han och pekar på synergieffekterna som huvudkontoren kan ge.

- De är i sig själva är en dragare av andra delar av näringslivet och kan skapa klusterbildningar och andra funktioner som lokaliserar sig i regionen, säger han.

Företagsexpansionen i Malmö är tydlig inom bank, finans och försäkring, berättar näringslivsdirektören.

- Kompetensen inom dessa branscher finns i Malmö och till Hyllie är det enkelt att pendla till jobbet både med kollektivtrafik och på andra sätt, säger han.

Lokal samverkan

Även det lokala näringslivet ser utvecklingsmöjligheter i stadsdelen. Här har näringsidkarna gått samma i Hyllie Citysamverkan och skriver på sin webbplats:

”Många företag väljer att etablera sig här, just för de enorma expansionsmöjligheterna och möjligheten att bygga ett stort nätverk av internationell karaktär.”  

Micael Nord ser mycket positivt på att näringslivsaktörerna i Hyllie organiserar sig för att utveckla både det egna företaget och stadsdelen.

- Samverkansaktörer som visar att vi kan göra det tillsammans är bra för kommunen och att näringslivet här har skapat sin egen vision visar på en vilja framåt, säger han.

 Foto: EBU

Eurovision Song Contest 2024 hölls i Malmö Arena. Foto: Alma Bengtsson, EBU.

De kongresser som Malmömässans löpande har – bland annat arbetsmarknadsrelaterade, redaktörens anmärkning – och de stora evenemang som Malmö Arena genomför har betydelse även i ett större sammanhang inte bara för Hyllie, påpekar Micael Nord.

- De är motorer för hela näringslivet i staden och är fantastiskt viktiga för hela Sverige. Ta bara nyss genomförda Eurovision Song Contest. För ett sådant megaevenemang är kombinationen Malmö Arena och Malmömässan outstanding i både ett svenskt och nordeuropeiskt perspektiv, säger han.

Mångfald stärker företagsamheten

Pontus Braunerhjelm gör i ett samtal med Arbeidsliv i Norden en personlig reflektion av Malmös och därmed Hyllies förutsättningar. Han är professor i nationalekonomi med inriktning entreprenörskap och ekonomisk tillväxt och tillhörde Tillväxtkommissionen som Malmös kommunstyrelse tillsatte 2021 för att, som de skriver: ”ta fram ett analytiskt och vetenskapligt underlag med förslag och rekommendationer för att på medellång och lång sikt förbättra förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö”.

Forskningen om innovation

- Det har visat sig i litteraturen att samhällen som är präglade av mångfald ofta har en högre innovativ och entreprenöriell förmåga. Malmö kommun har många nationer representerade och flera av invånarna kommer från kulturer där det är vanligt att starta företag.  Här finns en likhet med New York liksom att medelåldern är låg både där och i Malmö. Givetvis kan också problem följa med detta, politikens utformning styr utfallet, men det är en god grund, säger Pontus Braunerhjelm.

Foto: Tomas BertelsenKonstnär: Charlotte Gyllenhammar

Även kulturen - här i form av Charlotte Gyllenhammars fontän "Mother and Child", som invigdes sommaren 2014 - har något storstadsgrandiost över sig. Barnet blåser bubblor under vattnet i en annan fontän några hundra meter bort. Foto: Tomas Bertelsen.

Generellt, berättar han, gäller att en huvudstadsregion kan vara lockande och attrahera både kapital och talang samtidigt som samhällen i närheten blir intressanta med lägre markpriser och därmed lättare för företagare att etablera sig i eftersom kostnaderna blir lägre.

- Öresundsregionen är en jätteintressant region med en population på 4,5 miljoner.  Malmö och Hyllie är en del av den, med sina specifika särdrag som närheten till Köpenhamns flygplats och möjligheter till specialisering som etablering av kunskapsintensiva företag vilket är särskilt intressant eftersom Malmö tidigare var en industristad.

Pontus Braunerhjelm pekar också på hur ett enda initiativ kan sätta i gång en kedja av handlingskraft.

- Den dynamik som råder i Hyllie visar på vad ett initiativ kan betyda på sikt. Öresundsbron var det första. Sedan följde flera andra, säger han.

Ett av de många initiativ som i detta sammanhang är värt att nämna är UF-mässan, där UF står för Ung företagsamhet.

I våras arrangerades mässan för tionde gången på Emporia i Hyllie. Längs med korridorerna på köpcentret stod då under tre dagar montrar där 390 UF-företag och 1400 UF-företagare från 50 olika gymnasieskolor i Skåne visade fram sitt företag och entreprenörskap parallellt med olika föreläsningar.

Kanske kommer någon av dem att etablera sig i just Hyllie. Än är stadsdelen inte färdigbyggd.

Goda kommunikationer ger större arbetsmarknad

- Hyllie ska fortsätta byggas och vi räknar med att 2040 ska 25 000 personer vara bosatta och 15 000 arbeta här.

Foto: Fayme Alm

Katrin Stjernfeldt Jammeh. Foto: Malmö stad.

Det säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, sedan 2013 kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Enligt statistik från Hyllie Citysamverkan bor det idag 8 500 personer i Hyllie och 11 000 personer arbetar här.

- Att Hyllie kom till beror på flera parametrar. När bygget av Öresundsbron planerades gjordes bedömningar kring både person- och godstransporter. En lösning för Malmö C krävdes så att tågen kunde passera genom staden och därför byggdes Citytunneln som i sin tur fick en station på Hyllie, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Infrastrukturprojekten sammanföll med att Malmö var i en fas av befolkningstillväxt och att kommunen ville ta till vara den potential projekten erbjöd, förklarar Katrin Stjernfeldt Jammeh.

- Starten för Hyllie var trög. Percys arena och Emporia kom först, men bostadsbyggandet tog tid att få igång. När det väl gjorde det blev det en ketchupeffekt. Kom jag ut till Hyllie två dagar på rad, hade husen andra dagen byggts på med ett par våningar.

Foto: Tomas Bertelsen

Att skapa en välfungerande stadsdel handlar också om bostäder och att de som växer upp i Hyllie ska ha en trevlig miljö. Foto: Tomas Bertelsen.

Resultaten av satsningen på en ny stadsdel är tydliga, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh. Citytunneln med goda tågförbindelser direkt från Hyllie till Danmark samt till Göteborg, Kalmar och Karlskrona har gjort att arbetsmarknaden i regionen har förstorats. Samtidigt som tunneln knyter ihop kommunen, som nu har åtta tågstationer.  

- Malmö har fått en starkare tillväxt vilket hänger ihop med att vi har fortsatt stor inflyttning. Förra året var det fler personer som flyttade till Malmö än till Stockholm. Hit flyttar människor från övriga Skåne och från hela Sverige, säger hon.

Hållbarhet och kultur

Framtidstron är stark när Katrin Stjernfeldt Jammeh talar om Hyllie. En framtid genomsyrad av hållbarhet. Vilket Embassy of Sharing visar prov på. Ett nytt kvarter som snart ska stå färdigt.

Husen som byggs där ska var och en fokuserar på ett eller flera av De Globala målen för hållbar utveckling, som världens stats- och regeringschefer antog 2017.

Foto: Björn Lindahl

Kulturfyren i Hyllie. Foto: Björn Lindahl

I en av de sju fastigheterna öppnar till hösten Kulturfyren som samlar tre verksamheter: Hylliebiblioteket, Dawit Isaak-biblioteket för förbjuden kultur och Work in progress, en mötesplats för unga kreatörer.

Katrin Stjernfeldt Jammeh är nöjd med att satsningar görs även på icke kommersiella arenor i Hyllie och med hela utvecklingen som sker i stadsdelen.

Nöjd är hon också med det handlingsutrymme kommunen har för att driva på utvecklingen Hon avslutar intervjun med att säga att situationen hon befinner sig i är något många i hennes roll suktar efter:

- Förutom Hyllies expansion de närmsta 20 åren tar utvecklingen i Nyhamnen och Mellersta hamnen i centrala Malmö nu fart. Ett drömläge för en kommunstyrelseordförande att ha så mycket mark så nära att bygga på.

Till sist

En oundviklig fråga till mannen som var först på bollen och nekade släppa den innan bygget drog igång: Blev Hyllie som du tänkt dig?

- Det var inte som att glida på ett bananskal, men det blev bra till sist, svarar Percy Nilsson.

Foto: hyllie.com

Från luften syns det tydligt hur nära Hyllie ligger Öresundsbron. Foto: hyllie.com

Nära både i Danmark och Sverige

Goda pendlingsmöjligheter bidrar starkt till Hyllies attraktionskraft – tåget till Malmö C tar 7 minuter och till Köpenhamns flygplats endast 14 minuter.  I bakgrunden syns Öresundsbron. Till höger i bilden syns Malmö Arena, Den högsta byggnaden, med 110 meter är The Point, som är både hotell och kontor. Idag finns det ungefär 8 000 arbetsplatser i Hyllie.  År 2040 beräknas det vara dubbelt så många.

Läs mer om Hyllies utveckling: 

Nordiska arbetsmarknaden 70 år

Den 18-19 juni markeras jubileet med en tvådagarskonferens i Hyllie, som en del av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. En rapport om den gemensamma arbetsmarknadens tillkomst och framtid kommer då att presenteras av Nordregio.

h
This is themeComment