Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2024 i Gränshinder i Norden och EU i Insatser på gång för att få full rörlighet i Nordens största arbetsmarknad
Insatser på gång för att få full rörlighet i Nordens största arbetsmarknad
tema

Insatser på gång för att få full rörlighet i Nordens största arbetsmarknad

| Text: Fayme Alm, foto: Johan Wessman, News Øresund

Öresundsbron firar 25-årsjubileum nästa år. Trots de goda pendlingsmöjligheter den erbjuder är det fortfarande en bit kvar innan Nordens största arbetsmarknad är fullt integrerad. I år sitter Sverige i förarsätet för Nordiska ministerrådet och högprioriterar större rörlighet i Norden.

Win-win. Det engelska uttrycket hördes gång på gång under årets första Öresund Talks 2024 som nyligen gick av stapeln i Köpenhamn. Temat var ”Potentialen i Nordens största arbetsmarknad”. Arrangör för konferensen var Øresundsbron, vars motto är ”Tillsammans bygger vi broar”.      

Frågan som var under debatt var varför det fortfarande är svårare att pendla mellan Köpenhamn och Malmö än mellan Köpenhamn och Roskilde eller mellan Malmö och Lund när bägge länderna har så mycket att vinna på en gemensam arbetsmarknad.

I reda pengar kan det handla om miljarder i vinst för de båda nordiska länderna. Enligt beräkningar från Greater Copenhagen  kan en fullt integrerad arbetsmarknad över Öresund resultera i en årlig vinst på upp emot 2,9 miljarder DKK (2019) för svensk och dansk ekonomi tillsammans.

Undersökning pågår


OECD har i samarbete med Europeiska kommissionens Directorate General for Structural Reform Support (GD REFORM) fått i uppdrag av danska Region Hovedstaden och svenska Region Skåne att undersöka hur arbetsmarknadsintegrationen i Öresundsregionen kan förbättras.

Under konferensen deltog Tilde Ussing från OECD via länk och berättade om faktorer som kan skapa barriärer för arbetsmarknadsintegrationen i en gränsregion som Öresundsregionen. Här nämnde hon regler för distansarbete, för pension och för digital tillgänglighet. Liksom regler för uppehålls- och arbetstillstånd.

Tilde Ussing sa också att medan infrastrukturen är på plats i Öresundsregionen saknas arbetskraft på danska sidan trots att det på pendlingsavstånd från Danmarks storstadsregion finns flera arbetssökande.

I Skåne var i slutet av förra året omkring 61 400 arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen, flera av dem med medborgarskap från länder utanför EU, en vattendelare när det kommer till möjligheten att gränspendla mellan Danmark och Sverige. 

15 samtal i veckan


På ØresundDirekts kontor i Malmö är Maria Bergström och Peter Karancsi svenska Arbetsförmedlingens representanter. Båda är Eures-rådgivare specialiserade på internationella rekryteringar. Till Arbeidsliv i Norden säger Maria Bergström:

-  Det är en betydande andel förfrågningar från icke EU-medborgare med uppehållstillstånd i Sverige som har blivit erbjudna anställning i Danmark eller vill titta på möjligheterna att jobba på andra sidan sundet som kontaktar oss. Vi får cirka 15 samtal om detta varje vecka.

Maria Bergström har förståelse för att arbetssökande kan uppleva frustration över att inte kunna ta ett jobb med en halvtimmes pendlingstid och därmed klara sin egen försörjning på grund av reglerna som finns mellan Sverige och Danmark – samtidigt som man talar om en integrerad arbetsmarknad och vill att Norden ska bli världen mest integrerade region 2030. 

- Många tredjelandsmedborgare som hör av sig till oss har inte möjlighet att uppfylla de danska kraven som krävs för att få danskt arbetstillstånd. Jobben de söker finns inte i positivlistan utan är inom servicesektorn, som till exempel restaurangbiträde eller hotellstädare. Dessa jobb når heller lönemässigt inte upp till den nivå som de danska reglerna kräver, säger hon.

Det Maria Bergström här refererar till är de danska arbetstillståndreglerna för tredjelandsmedborgarna. Arbeidsliv i Norden har tidigare beskrivit reglerna i denna artikel.

- Det är tråkigt på flera plan att höga krav stoppar anställningar, fortsätter Maria Bergström.

Först och främst för individen såklart. Men det är också tråkigt för de danska arbetsgivarna att inte kunna fylla sina vakanser.

Kanske ett bilateralt avtal mellan Sverige och Danmark skulle kunna vara en lösning så att fler kan ta ett arbete på andra sidan sundet, funderar Maria Bergström.

- En sådan lösning borde vara win-win för båda länderna, säger hon.

Danmarks arbetsgivare saknar personal

 

Det danska arbetskraftsbehovet är stort och kommer så förbli flera år framöver. Enligt en färsk analys från Dansk Industri, DI, Danmarks största näringslivsorganisation, kommer hälften av alla danska verksamheter ha brist på arbetskraft fram till 2030.

En av de mest populära åtgärderna bland arbetsgivarna för att förebygga bristen är att göra större insatser för att anställa fler internationella medarbetare, skriver DI.

Byråkratiska bekymmer för arbetsgivarna

 

Greater Copenhagen – ett dansk-svenskt politiskt samarbete, vars ambition är att regionen ska ”vara ett globalt center för tillväxt, hållbara lösningar och innovation” – driver näringslivspolitiska frågor. Organisationens medlemmar är 85 kommuner och 4 regioner på danska och svenska sidan.

 Foto: Thea Wiborg/News Øresund

Tue David Bak, vd i Greater Copenhagen. Foto: Thea Wiborg/News Øresund.

-  Danska arbetsgivare är mycket positiva till arbetskraft från Sverige. Men det föråldrade Öresundsavtalet som reglerar skatter och pensioner för dem som pendlar över sundet ställer till problem, säger Tue David Bak, vd i Greater Copenhagen.

- Arbetsgivare straffas till exempel ekonomiskt när medarbetare arbetar hemifrån genom reglerna för hur inbetalningen av preliminär skatt ska göras. Det har en avskräckande effekt, därför måste revideringen av Öresundsavtalet bli färdig nu. De regler kring skatter och pensioner i avtalet som gör det besvärligt för arbetstagarna är ju också ett problem för arbetsgivarna eftersom det gör det svårare att rekrytera.

- För de danska arbetsgivarna är det också viktigt att det måste bli lättare för tredjelandsmedborgare att ta arbete på tvärs över gränsen.

Ökad integration högprioriterat


Den första januari tog Sverige över ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Jessika Roswall, svensk samarbetsminister från Moderaterna, skriver i ett mejl till Arbeidsliv i Norden:

 ”Det finns en stor potential i Öresundsregionen och självklart vill jag se en fullt ut gemensam dansk-svensk arbetsmarknad i regionen. Det gynnar inte bara den enskilde eller företagen. Det ger också skatteintäkter till de danska och svenska statskassorna, attraherar investerare och företagare och skapar ökad konkurrenskraft.”

 Vad som ligger i stöpsleven helt konkret hos Nordiska ministerrådet är ännu inte officiellt, men diskussionerna kring ökad integration är redan igång, skriver Jessika Roswall:

  ”I höstas när jag besökte Öresundsregionen diskuterade vi möjligheterna och Sverige och Danmark delar bilden, det finns mer att göra. Det ska bli enklare att studera och arbeta över gränserna, därför kommer Sverige fokusera på att riva gränshinder och möjliggöra för bättre mobilitet och integration under det svenska ordförandeskapet.”

Foto: Johan Wessman, News Øresund

Morten Dahlin, blev Danmarks nye samarbetsminister i en regeringsombildning den 23 november i fjol. Han tillhör Venstre och är dessutom kyrkominister samt minister för städer och regioner. Foto: Johan Wessman, News Øresund .

Jessika Roswall deltog inte i konferensen. Det gjorde däremot Morten Dahlin, Danmarks nye samarbetsminister från det borgerliga partiet Venstre.

 Arbeidsliv i Norden fick en kort intervju med honom på plats. Som svar på frågan om de danska kraven för arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare är alltför höga svarade han:

- Det måste finnas en balans mellan Danmarks utlänningspolitik och den politik jag som samarbetsminister förespråkar. Vi har nyligen sänkt beloppsgränserna, men ännu inte sett de fulla effekterna av den åtgärden.

Øresund Talks

arrangeras av Øresundsbron och hölls i Industriens Hus i Köpenhamn den 26 januari. Sveriges ambassadör i Danmark, Charlotte Wrangberg, Danmarks ambassadör i Sverige Kristina Miskowiak Beckvard samt Øresundsbro Konsortiets vd Linus Eriksson talade om möjligheter och utmaningar för Öresundsregionen. Längst till vänster moderatorn Trine Grönlund.

Sommarmöte i Malmö med slutrapport

Foto: Björn Lindahl

De nordiska arbetsmarknadsministrarna vill uppmärksamma vad den gemensamma arbetsmarknaden har betytt för Norden under 70 år och kommer den 18-19 juni anordna ett jubileumsevent i Malmö.

Då ska även resultatet av den strategiska genomlysningen av arbetet med gränshinder, de nordiska samarbetsministrarna beslutat ska genomföras att presenteras. Ett syfte med genomlysningen är att se om det finns möjlighet att få ut mer konkreta resultat av gränshinderarbetet.

h
This is themeComment