Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2020 i Tema: Nordisk ministerråd i En mandag i Nordens tjeneste
En mandag i Nordens tjeneste
tema

En mandag i Nordens tjeneste

| Text: Marie Preisler, foto Kristian Septimius Krogh

Paula Lehtomäki leder sekretariatet for det officielle nordiske regeringssamarbejde. Alligevel har hun ingen livvagter, cykler på arbejde og tager toget for at åbne en konference.

Det er mandag formiddag, og Paula Lehtomäki sidder i toget på vej til byen Vedbæk nord for København for at deltage i en konference om integration. Den er arrangeret af de nordiske regeringers samarbejdsorgan Nordisk Ministerråd, som hun er generalsekretær for.

Hun er den embedsmand i hele Norden med det øverste ansvar for at sikre, at de otte nordiske regeringer har de bedst mulige rammer for at samarbejde med hinanden, og hun har jævnlige møder med de nordiske statsministre og andre ministre. Men hvor en nordisk minister typisk ville blive fragtet til en konference i ministerbil med chauffør, så tager Paula Lehtomäki toget.

Foto: Marie Preisler

Paula Lehtomäki  i toget på vej til byen Vedbæk. Foto: Marie Preisler 

- Mit job er at sikre, at de nordiske statsministre og regeringer er godt klædt på til at samarbejde med hinanden om politikområder, hvor det har værdi at samarbejde. Det kræver blandt andet, at landene deler viden med hinanden, og i dag åbner jeg en konference, der har som mål at dele nordiske erfaringer med integration af flygtninge og indvandrere. Jeg tager toget dertil og øver mig på min tale på vejen, forklarer hun.

Integration som hjertesak

På nogle politik-områder mødes de nordiske regeringer regelmæssigt med det mål at lære af hinanden og på andre områder har landene indgået bindende aftaler.

Integration af flygtninge og indvandrere er et af de politik-områder, som de nordiske lande ikke har fælles lovgivning om, men de har indgået en aftale om at samarbejde om at udveksle viden om integration og nye løsninger. Integration er derfor et emne, som Paula Lehtomäki jævnligt drøfter med de nordiske statsministre og samarbejdsministre.

Denne mandag er hun dog ikke på vej til møde med nordiske ministre. De fleste deltagere i konferencen om integration i Norden, hvor hun skal holde åbningstale, arbejder med integration i praksis i de nordiske lande. De får ved konferencen præsenteret konkrete integrationsinitiativer rundt om i Norden, og der bliver ved konferencen også fremlagt resultater af nye undersøgelser på feltet, som Nordisk Ministerråd har fået forskere til at udarbejde.

At de nordiske lande lærer af hinanden for at sikre bedre integration ligger også generalsekretæren personligt på sinde, forklarer hun:

- Det er vigtigere end måske nogensinde, at vi lykkes med integrationspolitikken. I 2015 var jeg statssekretær det finske statsministerium og så, hvor problematisk det var, at vi i Finland ikke var forberedt på at modtage de mange mennesker, som flygtede fra krigen i Syrien. Der var ikke systemer på plads til at begynde integrationsprocessen. Det bidrog til, at de nordiske lande så et behov for at udveksle erfaringer og idéer på området.

Frokost med minister

Jobbet som generalsekretær i Nordisk Ministerråd inkluderer hverken privatchauffør eller livvagter. Som regel cykler Paula Lehtomäki på arbejde. Når hun deltager i arrangementer uden for Nordisk Ministerråds hovedsæde i København, tager hun typisk taxa, tog - eller fly, når rejsen går til en af de øvrige nordiske hovedstæder eller til Bruxelles. Denne dag står hun af toget fra København på Vedbæk Station og går det sidste korte stykke frem til det hotel, hvor integrationskonferencen skal finde sted.

Før hun går på podiet og byder deltagerne velkommen, taler hun med medarbejdere fra sekretariatet, som allerede er ankommet. Inden den officielle åbning, når hun også at spise frokost sammen med viceministerpræsident og integrations- og indenrigsminister i den flamske regering i Belgien, Bart Somers.

Foto: Department of Foreign Affairs, Flanders

Bart Somers, på nordisk konference om integration. Foto: Department of Foreign Affairs, Flanders.

Den flamske integrationsminister er af Nordisk Ministerråd inviteret til at tale ved konferencen om integration i Belgien, og han er meget glad for at deltage, forklarer han:

- Det er nyt for mig at være integrationsminister, og jeg ønsker at lære af de nordiske landes tilgang og praksis i forhold til integration. Det kan jeg her ved konferencen, siger han.

Et svært dansk ord

Paula Lehtomäki er fra Finland og hendes modersmål er finsk, men da hun ved konferencens start går på podiet og byder velkommen sker det på svensk, som er ét af i alt tre arbejdssprog på Nordisk Ministerråds sekretariat. De to andre arbejdssprog er norsk og dansk. I generalsekretærens tale indgår en enkelt sætning på dansk, og i den indgår ordet ”beskæftigelse.” Det ord er svært at udtale rigtigt, synes hun:

- Både jeg og min familie har gået til dansk-undervisning, siden vi flyttede hertil, men udtalen af nogle ord driller stadig lidt. Eksempelvis et ord som ”beskæftigelse”, som jeg måtte have en dansk konferencedeltager til at forklare mig udtalen af, siger hun.

Posten som øverste chef for Nordisk Ministerråds sekretariat går på tur mellem de nordiske lande, og i marts 2019 overtog Paula Lehtomäki posten efter Dagfinn Høybråten fra Norge. Hun og hendes familie flyttede derfor fra den finske hovedstad, Helsingfors, til København, hvor Nordisk Ministerråd har sit hovedsæde, lige over for det danske Folketing.

Tættere samarbejde

Som generalsekretær er hun øverste chef for de cirka 150 medarbejdere i Nordisk Ministerråd, og hun sidder med ved mødebordet ved alle møder, hvor nordiske ministre samles, og det sker mindst 18 gange om året. Signalet fra ministrene er entydigt, vurderer hun: Det nordiske samarbejde skal være endnu tættere:

- Jeg ser hos de nordiske statsministre, samarbejdsministre og fagministre et endnu større engagement i det nordiske samarbejde end tidligere og en vilje til at øge ambitionsniveauet i indhold og resultater af det nordiske samarbejde. De ser behov for fælles nordiske svar på fælles udfordringer, og de ser de nordiske lande som en familie med fælles værdier, som der er behov for sammen at værne om.

De nordiske landes statsministre godkendte i efteråret 2019 en vision for det nordiske samarbejde indtil 2030: Til den tid skal Norden være verdens mest bæredygtige og integrerede region. Paula Lehtomäki og hendes stab er nu i gang med at hjælpe landene til at omsætte visionen til en konkret strategi, som skal indeholde udviklingsmål for hvert enkelt politisk samarbejdsområde. At få det på plads kræver mange møder på både embedsmands- og ministerniveau.

Foto: Björn Lindahl

Paula Lehtomäki deltog i arbejdsministermødet i Reykjavik i marts 2019. På gruppebilledet står hun ved siden af Sveriges arbejdsminister Ylva Johansson, som senere blev EU-kommissær, og  ler sammen med ILO's generaldirektør, Guy Ryder, som også var inviteret med til mødet.

Op mod 40 procent af hendes arbejdstid i 2019 er derfor gået med rejser. De fleste til Island, der i 2019 var formand for det nordiske samarbejde. I 2020 er Danmark formand, og det gør at Paula Lehtomäkis rejsekalender ser mere overskuelig ud, for så skal hun kun gå over gaden fra Nordisk Ministerråd til Slotsholmen, hvor det danske Statsministerium ligger, når hun eksempelvis har møde med de nordiske statsministre.

En teamspiller

Af natur er Paula Lehtomäki en holdspiller, og det afspejler sig i den ledelsesstil, hun praktiserer i Nordisk Ministerråd, forklarer hun:

- Som leder er jeg teamspiller og meget kollegial. Jeg har ansvar som leder men sætter stor pris på at udveksle vurderinger og diskutere. Jeg har rigtig dygtige medarbejdere, og de skal ikke blot adlyde, fordi jeg er chefen men sige deres mening og spørge, hvis mine dispositioner undrer dem.

Hun ser det også som en vigtig ledelsesopgave at skabe rum for mere samarbejde på tværs af sektorer internt i Nordisk Ministerråd. Det er nødvendigt for at understøtte de nordiske landes samarbejde om politikområder som klima og integration:

- Der har været tradition for at arbejde i siloer, nogle arbejdede med arbejdsmarked, andre med kultur, men flere og flere af de vigtige emner i det nordiske kræver, at vi kan arbejde på tværs af sektorer, og det kræver en kulturændring, som er i gang, og jeg vil skubbe på, for at få endnu mere samarbejde på tværs – også i vores egen organisation.

arkivert under:
h
This is themeComment