Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2014

I fokus 2014

Nye grep for bedre integrasjon

Fattigdom, uro og opprør i bydeler rundt de store byene i Sverige ga sterke signal. Nordiske land er kjent for sin humanitære holdning, og er attraktive tilfluktsteder for mennesker som må fly fra krig og forfølgelse, men flukten til et bedre liv krever mer. Åpne grenser i Europa har ført til en ny bølge arbeidsinnvandrere fra kriserammete land i øst og sør og stiller Norden overfor nye utfordringer. Hvor rause eller strenge reglene for innvandring skal være, hvem som skal gis adgang til riket og hvem som stenges ute, varierer mellom landene. Felles nå er at flere land tar grep for å sikre at de som får opphold skal ha rett til et bedre liv der utdanning og arbeid står i fokus.

Nye grep for bedre integrasjon - Les mer…

Historisk likestilling

Makten i Norge er for første gang i historien likt fordelt mellom kvinner og menn viser Arbeidsliv i Nordens likestillingsbarometer. Norge har flest kvinner i maktposisjoner, dessuten flest kvinner i styrerommene, og flest kvinner i jobb.

Historisk likestilling - Les mer…

Teknologin omformar arbetslivet

Arbetslivet går tidvis igenom stora förändringar. Det kan vara globaliseringen som gör att arbetsuppgifter flyttas eller näringar som utsätts för konkurrens genom liberalisering, nya sätt att organisera arbetet eller demografiska ändringar. Just nu är vi inne i en period där tekniken påverkar arbetslivet på ett genomgripande sätt. Det är en kombination av flera teknologiska förändringar, som robotisering och 3d-skrivare som gör att föremål tillverkas och tjänster utförs på ett helt nytt sätt. Arbeidsliv i Norden ser på hur tekniken påverkar arbetslivet.

Teknologin omformar arbetslivet - Les mer…

Norden feirer 60 år med grenseløst arbeidsmarked

Avtalen om et felles arbeidsmarked ble undertegnet 22 mai 1954. Arbeidsliv i Norden kan fortelle seks historier som hver især representerer et tiår i løpet av 60 år med et grenseløst nordisk arbeidsmarked. Det er historier som gir et unikt tidsbilde. Det er fortellinger om en søken etter en bedre tilværelse, og om mulighetene som nordiske land gjennom et utstrakt samarbeid har lagt til rette for. Samtidig gir vi historien rundt den unike avtalen som de nordiske landene klarte å enes om allerede i 1954.

Norden feirer 60 år med grenseløst arbeidsmarked - Les mer…

Island på rett kjøl

Etter mange år med tøffe tider etter krisen som rammet 6. oktober 2008, er Island på full fart opp. I tema forteller vi hva som skjedde den dagen krisen slo inn, om hvordan islendingene sto sammen for å hindre at noen skulle sulte og for å sikre at ungdommen som ble hardest rammet, ikke skulle falle utenfor. Nå er den tøffeste tiden er over. Det er rom for å se nye muligheter. Nesten like bratt som arbeidsløsheten steg, er kurven nå på vei ned, og når økonomien går bedre vil islendingene også ha det bedre. Nå stilles det igjen krav om mer lønn og mer likestilling. Island syder av nytt liv, nye bedrifter, oppfinnelser, nytt konserthus og arbeid til flere.

Island på rett kjøl - Les mer…

Medier i krise - en utfordring for demokratiet?

Hvilke konsekvenser får det når antallet kommunikatører bare vokser, mens antallet journalister blir stadig færre og et økende antall leser nyheter på sosiale medier? Arbeidsliv i Norden har gjort en egen analyse som gir innsikt i det som skjer. Vi har også fått tilgang til ny forskning. En svensk analyse viser at policyprofesjonelle, kommunikatører og rådgivere, har stor innflytelse på politikken. De oppfatter ofte seg selv som bedre politikere enn de folkevalgte, som utsettes for et økende press fra stadig flere medier. En rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet viser hvordan arbeidsmiljøet i redaksjonen påvirker kreativiteten og kvaliteten på journalistikken. I Finland har nedskjæringene i media ført til en fornyet diskusjon om journalistforbundet skal ta opp kommunikatører som medlemmer. I Danmark har det skjedd en utvikling der journalister og spinndoktorer bytter jobb.

Medier i krise - en utfordring for demokratiet? - Les mer…

Ungdomsarbeidsløsheten: lysner det?

Nå snur det. Fra i år minker andelen personer i yrkesaktiv alder i Europa, men det løser ikke arbeidsløsheten blant de unge. Klare politiske prioriteringer må til. Vi har sett på noen av satsingene som er i gang i Norden. Vi har vært i Nord-Sverige for å se hvordan en liten kommune takler utfordringene. Vi har sett på lærlingordninger i Norge, Danmark og Finland for å se hva som går bra, og møtt finske ungdommer som får en ny sjanse gjennom ungdomsgarantien. Den som skal være et forbilde for Europa. Spørsmålet er likevel: Lysner det nå?

Ungdomsarbeidsløsheten: lysner det? - Les mer…

Arbeidsmiljøet: hvordan skape forandring til det positive?

En av fire arbeidstakere i Europa plages av stress eller andre psykososiale vansker viser Eurofounds siste undersøkelse. Men arbeidet for en bedre arbeidsmiljø er en kamp mot et mangehodet troll. Spennet i utfordringene som preger det moderne arbeidslivet øker. Det er andre farer i servicenæringer enn på fabrikkgulvet. Samtidig med at arbeidet for en bedre arbeidsmiljø dreies over til å handle mer om psykiske faktorer og positive tiltak, finnes det også nye farer ved ny teknologi, som nanoteknikken.

Arbeidsmiljøet: hvordan skape forandring til det positive? - Les mer…

Delingsøkonomien utfordrer fagforeningene i Norden

Delingsøkonomien er et nytt fenomen med navn som Uber, Netflix og Airbnb. Det handler om å leie i stedet for å eie. Det kan være en bil, en båt, en sykkel eller hjemmet som kan benyttes til å tjene litt ekstra penger. Ny nettbasert teknologi åpner muligheter for både å konsumere og produsere på nye måter. AiN tar pulsen på hvordan delingsøkonomien arter seg i Norden.

Delingsøkonomien utfordrer fagforeningene i Norden - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment