Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2010

I fokus 2010

Tema: Se människan i arbetslivet

I ett arbetsliv som ändrar sig snabbt ser arbetsgivarna mer efter förmågan att kunna anpassa sig än de akademiska betygen. Det är en utmaning för både de offentliga och privata arbetsförmedlarna att se individen och den kompetens som finns inom alla etniska grupper. Den mjuka kompetensen blir allt viktigare när organisationer ska förändras. Speciellt i början av en karriär är det viktigt att inte hamna på fel spår. I Sverige har ett system med coacher införts för att hjälpa ungdomen att hitta rätt jobb. - När jag kom hit fick jag jättebra vägledning, jag har fått större självförtroende och har lärt mig att söka jobb mer effektivt, säger Sanna Andrée, som fått en egen coach.

Tema: Se människan i arbetslivet - Les mer…

Tema: Mot åpnere grenser i nord

I Norden er vi vant med visumfrihet og felles arbeidsmarked, mens forholdet til Russland mest har vært preget av stengte muligheter. Nå er det nye tider. Grenseboerne i nord vil ha frihet til å reise og jobbe i hverandres land. En visumfri sone kan bli en grensesprengende start. Jelena Romanov har fått arbeidstillatelse i Kirkenes og pendler fra Zapoljarny. - Tidsforskjellen gjør at jeg kan dra hjemifra klokken åtte om morgenen, bruke to timer på reisen og grensepasseringen og likevel begynne på jobb klokken åtte, norsk tid, sier Jelena Romanov.

Tema: Mot åpnere grenser i nord - Les mer…

Tema: Krisen krever en håndsrekning

Ungdom må i jobb eller utdanning, ellers risikerer vi en tapt generasjon. Derfor er det nødvendig med en vekst i økonomien som skaper jobber. Det er nå innsatsen må settes inn, og de som står svakest på arbeidsmarkedet må hjelpes først. Det var budskapet da de store institusjonene for utvikling og velstand, ILO og IMF og deretter OECD, avholdt konferanser i Oslo nylig. Danmark er ett av flere land som satser på skreddersydd hjelp og mentorer på arbeidsplassen til dem som trenger det mest.

Tema: Krisen krever en håndsrekning - Les mer…

Tema: Norden på tillitstoppen, også i fremtiden?

Nordiske land rager på topp når det gjelder tillit i befolkningene viser World Values Survey. I Kina ser man med forbauselse på tilliten svenske ledere har til medarbeidere i bedriften. En bærebjelke i den nordiske modellen er samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Det bekreftes hver dag lokalt på arbeidsplassene, i forhandlinger om lønns- og arbeidsavtaler mellom hovedorganisasjonene og i trepartssamarbeidet med myndighetene. Hva skjer hvis tilliten i dette kompliserte byggverket blir utfordret? I Danmark hevdes det at politiske diktater utløser tillitskrise i partssamarbeidet. Vi ser på erfaringene i Island der folk i ren protest valgte en komiker til borgermester i Reykjavik, og i Finland der forskere hevder at velferdssamfunnet ikke ser ut til å omfatte alle. Hvordan påvirker migrasjon tilliten i samfunnet? I Södertälje der 40 prosent av innbyggerne har utenlandsk bakgrunn er utfordringen å binde lokalsamfunnet sammen. Nordiske land ligger på tillitstoppen, klarer vi å holde posisjonen også i fremtiden?

Tema: Norden på tillitstoppen, også i fremtiden? - Les mer…

Tema: Europas ungdom på jakt etter jobb

Alarmen går. Ungdomsledigheten eksploderer. Skadevirkningene ved utestenging og utenforskap kan bli enorme både for den enkelte unge og for samfunnet. OECD anslår at ungdomsledigheten vil fortsette å stige i 2010 og 2011, og oppfordrer regjeringene til akutt innsats for å sikre ungdom noe å leve av og noe å gjøre. Arbeidsliv i Norden har møtt unge i Norden som får hjelp gjennom offentlige ordninger, unge i Italia som er avhengige av familien og vi ser på kostnadene ved at ungdom blir stående utenfor i en kortere eller lengre periode.

Tema: Europas ungdom på jakt etter jobb - Les mer…

Tema: Nanomaterial och arbetsmiljön

Nanotekniken ställer de nordiska myndigheterna som arbetar med arbetsmiljö inför stora utmaningar. Antalet produkter som lanseras på marknaden med nanomaterial har på fem år ökat från 50 till 1 500. Vissa nanomaterial kan innebära arbetsmiljörisker vid produktionen, när de används av konsumenterna eller för miljön. De som ska sätta gränsvärden för vad som är tryggt står emellertid fortfarande kvar på ruta ett. Det finns ännu ingen internationell enighet om hur nanomaterial ska definieras eller vilka metoder som ska användas för att mäta koncentrationen av nanopartiklar, som ofta är farligare ju mindre de är.

Tema: Nanomaterial och arbetsmiljön - Les mer…

Tema: Jakten på høykompetent arbeidskraft

Hvordan være konkurransedyktig når alle vil lokke til seg den beste kompetansen? Arbeidsliv i Norden har gjort en rundreise for å høre både myndighetenes og migrantenes sak. Vi har inspisert Workindenmark i Danmark og i India. Vi har snakket med den svenske arbeidsråden i Kina og dessuten møtt indiske IT-ingeniører i Helsingfors, som selger sine tjenester til Nokia. Et felles inntrykk er at godt arbeidsmiljø og gode sosiale systemer er lokkemiddel nummer en. Det finnes gode muligheter for en felles markedsføring av Norden som et attraktiv sted for høyutdannede fra tredjeland, mener forskerne som gransket migrasjonspolitikken i de nordiske land.

Tema: Jakten på høykompetent arbeidskraft - Les mer…

Tema: Arbeidsformidling i ny fasong

I alle de nordiske land har de tradisjonelle arbeidsformidlingsetatene gjennomgått en mer eller mindre total forandring. Nye myndigheter som NAV og Jobcenterene har oppstått, mens arbeidsformidlingene i Sverige og Finland ikke er til å kjenne igjen. De ansatte har fått nye oppgaver og yrkesroller. Samtidig har finanskrisen og et endret arbeidsmarked ført til frykt for langvarig ledighet og økt utenforskap. Behovet for å hjelpe folk i jobb er derfor blitt en enda større utfordring. Hvordan ser forandringene ut fra innsiden? Og hvordan opplever de ansatte sin situasjon? Les mer:

Tema: Arbeidsformidling i ny fasong - Les mer…

Tema: Norden skjerper regler for sykefravær

Lønn under sykdom er en grunnsten i de nordiske velferdssystemene, men skal ansatte ha samme lønn om de er på jobb eller ikke? Hvem skal bestemme hvor lenge en person kan gå sykemeldt? Hvordan skal kontakten med arbeidsgiver være? Debatten går het i flere nordiske land. Arbeidsliv i Norden setter fokus på tiltak og regelverket som strammes til.

Tema: Norden skjerper regler for sykefravær - Les mer…

Tema: Nya yrken gror i krisens spår

Samtidigt som arbetslösheten ökar i Norden skapas det också nya jobb. Tekniken och efterfrågan på nya tjänster gör att helt nya yrken kan uppstå. Universitet och högskolor vill hitta sina nischer på arbetsmarknaden. Ett nytt projekt i EU ska samordna klassificeringen av yrken. Arbeidsliv i Norden beskriver debatten om vilka kvalifikationer som behövs för de nya jobben och ser närmare på några helt nya yrken: Möt kontorsnomader, DNA-tolkare och levande statyer.

Tema: Nya yrken gror i krisens spår - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment