Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2004

I fokus 2004

Tema: Farväl solidaritet?

Allt oftare målas hotbilder mot den generella välfärd som finns i alla de nordiska länderna. Framtidsscenarier skildrar en åldrande befolkning, som kommer att innebära större offentliga utgifter, samtidigt som färre yrkesarbetande ska försörja fler. Vi ställer också allt större krav på välfärdens institutioner – många är de nordiska medborgare som både vill ha bättre offentlig service och mer fritid. Välfärdsstatens bärande element är tanken om solidaritet. Men vad händer med solidariteten i individualismens tid?

Tema: Farväl solidaritet? - Les mer…

Innovation

När allt fler företag flyttar sin produktion till lågprisländer ses innovation som räddningen. Nya värden måste skapas för att bevara sysselsättning och välfärd. Innovation är ett hett tema i de flesta länder, inte minst de nordiska. Många är de som försöker identifiera de innovativa aktörerna och vilka processer som skapar ett innovativt klimat. Men det finns inte en gyllene lösning som låter sig kopieras. Innovationernas variationer är oändliga och de är unika för varje region och företag.

Innovation - Les mer…

Flexibilitet - på vems villkor?

Flexibilitet har blivit det magiska begrepp som ska föra oss bort från stela strukturer. Men det är ett glidande begrepp med många ansikten. Betyder flexibilitet samma sak för arbetsgivare och arbetstagare? Och kan man kombinera företagens behov av flexibilitet i tid och antal anställda med människans behov av förutsägbarhet och trygghet?

Flexibilitet - på vems villkor? - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment