Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2003

I fokus 2003

EU:s utvidgning: Gamla grannar – nya möjligheter

Sedan 1954 har nordborna kunnat välja att jobba i vilket land de velat, på samma villkor som de inhemska medborgarna. Tack vare medlemsskap i EU och EES-avtalet råder samma möjligheter i hela EU. Omvänt har medborgarna i EU samma rätt att arbeta i Norden. Men vad händer när EU utvidgas? Våra närområden Estland, Lettland, Litauen och Polen har sammantaget en arbetsmarknad som är betydligt större än den nordiska, men med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Innebär utvidgningen ett hot eller en möjlighet?

EU:s utvidgning: Gamla grannar – nya möjligheter - Les mer…

Utan jobb - så drabbas Norden

Arbetslösheten ökar i alla de nordiska länderna utom Finland. Mer än 700 000 nordbor var öppet arbetslösa i april. Det är drygt 64 000 fler än vid samma tid för ett år sedan. Jämfört med tidigare perioder med ökande arbetslöshet drabbas nya yrkesgrupper, framförallt i IT-sektorn.

Utan jobb - så drabbas Norden - Les mer…

Det ska löna sig att arbeta

Fattigdom är ett tema i tiden, både på europeisk och nordisk nivå. För även om få människor i Norden saknar mat för dagen, kläder på kroppen eller en säng att sova i är de flesta numera ense om att det finns ett fattigdoms problem även i de nordiska välfärdsstaterna. Fokus för lösningarna står arbetet.

Det ska löna sig att arbeta - Les mer…

Tema: Jämställdheten i Norden

Ökar jämställdheten när arbetslivet förändras? När kunskapssamhället vinner terräng över det traditionella industriarbetet och hierarkierna luckras upp, när vi förväntas vara flexibla i tid och rum och arbetet kännetecknas av projekt och nätverk? Arbeidsliv i Norden gav sig ut på jakt efter det nya arbetets betydelse för jämställdheten.

Tema: Jämställdheten i Norden - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment