Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2002

I fokus 2002

Företagens samhällsansvar eller samhällets ansvar

I de nordiska länderna är vi vana vid att våra gamla tas om hand av kommunen, att barn och ungdomar med riskbeteenden är en offentlig angelägenhet och att det frivilliga arbetet är något extra, som inte ska gå till basala behov. Men något är på väg att ske, också i Norden. Frälsningssoldaten är plötsligt en del i en jätteorganisation som tar sig allt mera företagsmässigan uttryck. Parallellt tar företagen på sig uppgifter vi förbinder med det offentliga, till exempel att besöka gamla och sjuka. Företagens samhällsansvar har blivit ett tema i tiden. Vad är konsekvenserna för välfärdsstaten?

Företagens samhällsansvar eller samhällets ansvar - Les mer…

Välfärdsstatens utmaning – om integration av invandrare i arbetslivet

Det råder inget tvivel om att de invandrare som finns i Norden kommer att behövas i arbetslivet. Nordborna blir allt äldre och antalet människor i arbetsför ålder blir allt färre. Men många invandrargrupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Flyktingar och asylsökanden får vänta i åratal på uppehållstillstånd eller på att få sina hemländers utbildningar godkända. En tryggad tillväxt för framtiden kräver flera händer, därom är de flesta överens. Hur ser de nordiska ländernas strategier ut?

Välfärdsstatens utmaning – om integration av invandrare i arbetslivet - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment